2021 Yılı Olağan Genel Kurul

Birliğimizin 2021 yılı Olağan Genel Kuruluna ait gündem ve karar metni ekte sunulmuştur.

Konu: Genel Kurul Toplantı Bildirimi

Değerli üyemiz,
Birliğimizin 2021 yılı Olağan Genel Kuruluna ait gündem ve karar metni ekte sunulmuştur. Genel kurulumuza bizzat katılmanızı, katılamaz iseniz noter onaylı vekaletname ve imza sirküleriniz ile sizi temsil edecek bir kişiyi göndermenizi rica ederiz.

ÖNEMLİ NOT: Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri vekaletname ile temsil edilemez. Genel Kurul’a bizzat katılımları gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Başkanı
Eşref Ziya Terzi

 

MÜZİKBİR BAĞLANTILI HAK SAHİBİ FONOGRAM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ

KARAR METNİ
Yönetim kurulumuzca aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmaya karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul İlk Toplantısı Meslek Birliğimizin Merkez adresinde 28.08.2021 Cumartesi günü saat 10.00’ da gerçekleşecektir.

İlk toplantıda yeterli sayının sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 11.09.2021 Cumartesi günü saat 11.00’da Üsküdar Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacaktır. 

Yer: Üsküdar Belediye Başkanlığı Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi
Adres: Barbaros Mh. Sırma Perde Sk. No:23/ Üsküdar/ İSTANBUL

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış Konuşması
2. Divan Kurulu’ nun Seçimi ve Oluşturulması
3. 2019-2021 yılı yönetim kurulu ve denetçiler tarafından 2 yıllık verilen raporlar ile bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunması ve müzakeresi
4. Yönetim Kurulunun İbrası
5. Denetim Kurulunun İbrası
6. Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler ve yönergelerle değişiklik teklifleri ile ilgili görüşmeler
7. Muhammen bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Teknik Bilim Kurulu, Haysiyet Kurulu asil ve yedek üyelerinin yeniden seçilmesi
9. Dilek ve Temenniler