MüzikBir Meslek Birliği

MüzikBir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, Türkiye’de başarılı müzik yapıtlarına imza atan ve her biri müzik sektörüne önemli değerler kazandırmış müzik yapımcıları tarafından 2008 yılında kurulmuş bir meslek birliğidir. MüzikBir, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa (FSEK) dayanarak kurulmuş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığının 14 Nisan 2008 tarihli ve 66545 sayılı Makam Onayı ile faaliyetine başlamıştır.

Bugün 75  yapımcı üyesi bulunan MÜZİKBİR, tüzel kişiliğe sahip bir meslek birliği olup, repertuarında bulunan 35.000 civarında müzik eserini temsil etmektedir.

MESLEK BİRLİKLERİNİN TEMEL GÖREVLERİ
Kendilerine verilen yetki belgeleri çerçevesinde üyelerine ait eser, icra, yapım ve yayınların kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar hakkında gerekli hukuki ve cezai girişimlerde bulunmakla yükümlü meslek birliklerinden birisi olan MüzikBir’in temel görevleri şunlardır:

  • Üyelerinin ortak menfaatlerini korumak,
  • Üyelerine Kanunla tanınmış hakların idaresini ve takibini sağlamak,
  • Üyeleri adına kullanım ücretlerini tahsil etmek, 
  • Bu ücretleri belirlenen esaslar doğrultusunda üyelerine dağıtmak.