MÜZİKBİR BAĞLANTILI HAK SAHİBİ FONOGRAM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI MEKTUBU

İstanbul 28/04/2018

Sayın üyemiz,
Birliğimizin 2018 yılı olağan genel kuruluna ait gündem ve karar metni ekte sunulmuştur. Genel kurulumuza bizzat katılmanızı, katılamaz iseniz noter onaylı vekaletname ve imza sirküleriniz ile sizi temsil edecek bir kişiyi göndermenizi rica ederiz.

Önemli not: Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri vekaletname ile temsil edilemez. Genel Kurul’a bizzat katılımları gerekmektedir.


Saygılarımla,
Yönetim Kurul Başkanı
EŞREF ZİYA TERZİ
MÜZİKBİR BAĞLANTILI HAK SAHİBİ FONOGRAM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ KARAR METNİ
Yönetim kurulumuzca 15.03.2018 tarihinde aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapmaya karar verilmiştir. Olağan genel kurul toplantısı AKGÜN İSTANBUL HOTEL’ de 28.04.2018 Cumartesi günü saat 10.00’ da gerçekleşecektir.

İlk toplantıda yeterli sayının sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 05.05.2018 Cumartesi günü saat 10.00’da birlik merkezinde yapılacaktır. 

Yer: Akgün İstanbul Hotel
Adres: Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) Topkapı 34093 İSTANBUL/TÜRKİYE
www.akgunhotel.com


2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1.Açılış Konuşması
2.Divan Kurulu’ nun Seçimi ve Oluşturulması
3.2016/2018 yılı yönetim kurulu ve denetçiler tarafından 2 yıllık verilen raporlar ile bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunması ve müzakeresi
4.Yönetim Kurulunun İbrası
5.Denetim Kurulunun İbrası
6.Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler ve yönergelerle değişiklik teklifleri ile ilgili görüşmeler
7.Muhammen bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması
8.Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Teknik Bilim Kurulu, Haysiyet Kurulu asil ve yedek üyelerinin yeniden seçilmesi
9.Dilek ve Temenniler