Lisanslama

Müziksevere ait repertuvarı kullanmak isteyen kullanıcıların lisanslama başvurusu için (212) 532 57 52 numaralı telefondan MüzikBir Hukuk Servisiyle irtibata geçmeleri rica olunur.

Lisans Alması Gereken Kullanıcılar

5846 sayılı FSEK’nun 25. maddesi uyarınca Meslek Birlikleri bir müzik yapıtının umuma iletimine izin verme ve yasaklama haklarına sahiptirler. Yine yayın kuruluşları müzik yayınlarından dolayı FSEK 43. maddesi gereğince ilgili Meslek Birliğinden yazılı izin almak ve ilgili tarife ücretlerini ödemek zorundadır. Nitekim FSEK 43/2 bendinde aynen, “Bu kuruluşlar sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52. maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadırlar.” denmektedir. 

Yine bu hususlar 5846 sayılı Yasanın 5728 sayılı Yasa ile değişik yeni 71. maddesinde aynen; “Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek: Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın … her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan … ya da sair şekilde yayan, … kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.” denmektedir. 

Ayrıca 3984 sayılı Kanunun “ Radyo ve Televizyon Kuruluşlarınca Yayınlanan ve/veya İletilen Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Kullanımıza İlişkin Esaslar” başlıklı 37. maddesinde Radyo-Televizyon kuruluşlarının yayın ve/veya iletimlerinde eserleri kullanabilmeleri için eser sahipleri veya üyesi oldukları meslek birlikleri ile izin almak üzere 5846 sayılı FSEK’nun ilgili hükümleri çerçevesinde sözleşme yapmaları ve bu sözleşme ile belirlenen mali hak bedellerini ödeme yükümlülükleri düzenlenerek bu yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde 33. madde hükümlerine atıf yapılmış ve yayın izninin iptalini içeren müeyyideler öngörülmüştür.