MüziBir Olağanüstü Genel Kurul

07.04.2022 tarihli ve 31802 Sayılı Resm Gazetede yayımlanan Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği Geçici Madde Birinci Hükmüne Göre En Geç 01.01.2023 Tarihine Kadar Birliklerinin Olağanüstü Genel Kurul Yapması Zorunlu Hale Geldi

Bu olağanüstü genel kurul toplantısında, tüzükleri ve birlik işleyişine dair diğer düzenlemeleri Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek gerekmekteydi. Toplantıda gündeme başka madde eklenmemesi hükmü düzenlenmişti. 

Bu kapsamda MÜZİKBİR Meslek Birliği, 10.12.2022 tarihinde saat 11.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Ali Özek Konferans Salonu'nda olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eşref Ziya Terzi'nin açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, toplantı başkanı ve iki yazmanın seçilerek Başkanlık Divanının oluşturulması, MÜZİKBİR Meslek Birliği Tüzüğü'nün ve buna bağlı olarak ilgili yönergelerin, Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği'ne uygun hale getirilmesi için gerekli değişikliklerin karara bağlanması, MÜZİKBİR 'in değiştirilen tüzüğü gereğince genel kurul tarafından alınması gereken diğer kararların belirlenmesi ve bunların karara bağlanması, dilek ve temenniler, kapanış gibi maddeler gündemde yer aldı.

MüzikBir Olağanüstü Genel Kurul

Haber Görselleri