Faaliyet Alanları

MÜZİKBİR, temsil ettiği müzik yapımcılarının haklarını savunurken esas olarak lisanslama, korsanla mücadele ve telif alanında kamuoyunu bilinçlendirme konularında faaliyet göstermektedir.

Lisanslama faaliyetleri:  
MÜZİKBİR, üyesi olan müzik yapımcılarına ait yapımların (fonogramların) radyo ve TV yoluyla ya da otel, lokanta, bar, diskotek, mağaza ve benzeri umuma açık alanlarda kullanımını lisanslamakta ve koruması altında bulunan fonogramları izinsiz yayınlayan kişi ve kuruluşlarla yasalar çerçevesinde mücadele etmektedir.

Korsanla mücadele faaliyetleri:
MÜZİKBİR, üyesi olan fonogram yapımcıları tarafından yasal şartlar yerine getirilerek üretilmiş veya ithal edilmiş yapımların izinsiz olarak ses taşıyıcılarına kaydedilmesini ve/veya ticari olarak satışa sunulmasını engeller. İnternet ve benzeri vasıtalarla gerçekleştirilen her türlü müzik kullanımları da MÜZİKBİR’in takibi altındadır.

Kamuoyunu bilinçlendirme faaliyetleri:
MÜZİKBİR, telif alanında kamuoyunu bilinçlendirmeye, yasa koyucu ve uygulayıcıları sektörün sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgilendirmeye yönelik düzenli ve sürekli çalışmalar gerçekleştirmektedir.