İdari Yapı

MÜZİKBİR aşağıdaki organlardan oluşur.

  • Genel Kurul
  • Yönetim Kurulu
  • Denetleme Kurulu
  • Teknik Bilim Kurulu
  • Haysiyet Kurulu
  • Genel Sekreterlik ve Koordinasyon Kurulu

Genel Sekreterlik bölümleri:
Kurmay, İcra ve Yardımcı bölümlerden oluşmaktadır.

Kurmay bölümde; 
Denetim
Üye İlişkileri
Bilgi İşlem ve Basın
Halkla İlişkiler Birimleri

İcra Bölümünde;
Radyo TV
Genel
Temsili ve mekanik lisanslama alt birimlerinden oluşan Lisanslama
Hukuk
Dağıtım
Uluslararası İlişkiler
Dokümantasyon Birimleri
Yardımcı bölümde
İç hizmetler
Yönetim
Tahakkuk

Satın alma alt birimlerinden oluşan idari işler;
Muhasebe
Bütçe
Büro
Yazışmalar ve arşiv alt birimlerinden oluşan muhasebe ve mali işler birimleri mevcuttur.